Vzkazy

Nadace VIA


Petr Valach

Jezdíme na závody, kde se cítíme dobře. Kde je skupina nadšenců, kteří dokáží udělat ze všedního dne nevšední. Nadšení vidíte všude kolem. Kvido Štěpánek rozdává úsměvy a dobrou náladu, v každém stánku najdete úsměv a pochopení. Vážíme si té chvíle kvůli minulosti i kvůli přítomnosti. Nebylo by současnoti bez minulosti a nebylo by minulosti bez současnosti. Chvála všem minulým i současným, chvála všem sportovcům i organizátorům.


Lékaři bez hranic poběží MQŠ!

Lékaři bez hranic pomáhají lidem v ohrožení všude tam, kde nefunguje nebo zcela chybí zdravotnická péče. V terénu provozují kliniky, provádí chirurgické zákroky, operace i ambulantní vyšetření, bojují s epidemiemi či vedou očkovací kampaně. Tam, kde je to třeba, iniciují vznik výživových center pro děti ohrožené podvýživou a zabezpečují jejich provoz. Mimo jiné léčí pacienty trpící nemocemi jako tuberkulóza, spavá nemoc či HIV/AIDS. V roce 2016 jsme ošetřili více než 9 000 000 lidí po celém světě.

V krizových oblastech zajišťujeme fungování klíčových zdravotnických zařízení, ale také školíme místní zdravotnický personál tak, aby byl schopen poskytovat kvalitní zdravotnickou péči. Prostřednictvím mobilních klinik přinášíme zdravotnickou pomoc i do odlehlých a těžce přístupných oblastí. Působíme však také jako mluvčí obyvatel krizových oblastí a informujeme světovou veřejnost o porušování lidských práv, příčinách utrpení a překážkách, které brání v poskytování účinné pomoci. Naším cílem je zmírnění lidského utrpení a ochrana života a zdraví.

Je to lidská solidarita, která nám umožňuje zasahovat tam, kde je třeba, tehdy, když je potřeba. Naše týmy jednají rychle, aby zachraňovaly lidské životy v konfliktech, po přírodních katastrofách i při epidemiích. To je možné díky mnoha dárcům, kteří nás podporují. Proto můžeme pracovat nezávisle a nemusíme spoléhat na finance od vlád, firem nebo institucí.

V roce 1999 dostala organizace Nobelovu cenu za mír. Toto ocenění však nepatří pouze Lékařům bez hranic. Patří všem, kteří Lékařům bez hranic umožňují pomáhat všude tam, kde jsou lidé v ohrožení, a tedy i Vám všem, kteří se účastníte Memoriálu Quido Štěpánka. Děkujeme.

Alena Novotná